VMware vCenter Server Appliance – VMware vCenter Server 7.0 Disk Listesi

VMware vCenter Server Appliance kurulumdaki VMware vCenter Server 7.0 sunucusu kendi disk yapısı ile kurulmaktadır ve vCenter Server 7.0 de 16 adet vmdk disk dosyasında neler bulunmaktadır?

Aşağıdaki tabloda hangi diski ne işe yarar açıklayalım.

Disk Default Size Mount Point Açıklama
(VMDK) (Tiny with Default Storage Size)
VMDK1 12GB / (10GB)
/boot (132MB)
SWAP (1GB)
Kernel ve boot loader konfigurasyon dosyalarının tutulur.
VMDK2 1.8GB /tmp vCenter Server servislerinin oluşturduğu geçici dosyalar bulunmaktadır.
VMDK3 25GB SWAP vCenter Server’ın yetersiz memory alanı kaldığında kullandığı disktir.
VMDK4 25GB /storage/core vCenter VPXD prosesinin oluşturduğu core dumps dosyaları tutulur.
VMDK5 10GB /storage/log vCenter Server ve Platform Services Controller’ın log dosyaları tutulur.
VMDK6 10GB /storage/db VMware PostgreSQL database dosyaları tutulur.
VMDK7 5GB /storage/dblog VMware PostgreSQL database log dosyaları tutulur.
VMDK8 10GB /storage/seat Stats, Events, Alarms ve Tasks’ların, VMware PostgreSQL dosyaları tutulur.
VMDK9 1GB /storage/netdump VMware Netdump collector repository’leri ve ESX-i host’un dump dosyaları tutulur.
VMDK10 10GB /storage/autodeploy VMware Auto Deploy repository’leri ve ESX-i host’un stateless boot dosyaları tutulur.
VMDK11 10GB /storage/imagebuilder VMware Image Builder repository’leri, vSphere Installation Bundle (VIB) paketleri, driver dosyaları tutulur.
VMDK12 100GB /storage/updatemgr VMware Update Manager repository’leri,Sanal makinelerin ve ESX-i Hostların Patch ve update dosyaları tutulur.
VMDK13 50GB /storage/archive VMware PostgreSQL database’in Write-Ahead Logging (WAL) log dosyaları tutulur.
VMDK14 10 GB /storage/vtsdb VMware vTSDB Service repository service stats dosyaları tutulur.
VMDK15 5 GB /storage/vtsdblog VMware vTSDB Service repository service log dosyaları tutulur.
VMDK16 100 GB /storage/lifecycle Workload Control Plane service ve software package dosyaları tutulur.

Ben vCenter’ı esxi üzerine kurdum ve oradan veya vCenter VAMI arayüzünden bu diskleri listeleyebiliriz.

Yazar Hakkında Mustafa KURU


Bir cevap yazın

E-Posta adresiniz yayınlanmayacaktır.